Naar inhoud

Algemeen directeur

De algemeen directeur van gemeente en OCMW Vosselaar is Bert Joppen.

Hij staat in voor de leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten en het OCMW en is tevens hoofd van alle personeel.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen, het Vast Bureau, de Gemeenteraad en de OCMW raad bij. Hij stelt de notulen (verslagen van de zittingen) op en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen door de diensten.  

De algemeen directeur is eveneens voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester en de voorzitter van het OCMW ondertekent de algemeen directeur respectievelijk de briefwisseling van de gemeente en het OCMW.

Praktisch

Algemeen directeur

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 21
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden