Naar inhoud

Bodemattest

Vroeg of laat krijgen heel wat mensen met minstens één aspect van bodembeheer te maken, namelijk met het bodemattest. Zodra u een stuk grond overdraagt of verwerft, is een bodemattest immers noodzakelijk. In de praktijk gaat het meestal om het kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden onder levenden.

Bij erfenissen is geen attest nodig, evenmin als bij de inbreng van een grond in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

Ook de aankoop van een appartement geldt niet als overdracht van grond, voor zover op het kadastraal perceel geen risico-inrichting aanwezig was of is. (Een risico-inrichting is een inrichting die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kan inhouden, bijvoorbeeld een tankstation of een fabriek. De Vlaamse regering heeft een lijst samengesteld met dergelijke inrichtingen.)

Wat moet ik doen als ik een grond wil kopen?

U hoeft zelf geen bodemattest aan te vragen of inlichtingen in te winnen over die grond. Dat is de wettelijke plicht van de verkoper. Die moet ook weten of er vroeger risico-inrichtingen waren. Als dat zo was, moet de verkoper een bodemonderzoek laten uitvoeren voor de koop gesloten wordt. Als de verkoper dat niet heeft gedaan, kunt u als koper de nietigheid van de overdracht vorderen.

Wat moet ik doen als ik een grond wil verkopen?
 
Als verkoper bent u verplicht om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen. Gaat het om een gewone grond (niet-risicogrond), dan volstaat het bodemattest. Als u een risicogrond verkoopt, moet u dat melden aan de OVAM met het meldingsformulier dat u op terugvindt www.ovam.be/bodem. Bij de overdracht van een risicogrond moeten de resultaten van het oriënterende bodemonderzoek bovendien goedgekeurd zijn door de OVAM.

Wat moet ik doen als er plots een verontreiniging optreedt of als ik vermoed dat er een verontreiniging is?

 

In die situatie spreken we van een schadegeval. U kunt dan het best contact opnemen met een bodemsaneringsdeskundige. Doe dat zo snel mogelijk, want dan verkleint u het risico op extra verspreiding van de vervuiling en op onnodige kosten.

Waar kan ik terecht voor advies en hulp?

 

OVAM
De OVAM reikt de bodemattesten uit. U vraagt het attest aan met een aanvraagformulier (te vinden op www.ovam.be/bodem). U hoeft dus niet naar de notaris (hoewel die dat uiteraard eveneens voor u kan regelen). Voor al uw vragen over bodemattesten heeft de OVAM een speciale infolijn op het nummer 015-28 44 58. U kunt ook 1700 bellen, het informatienummer van de Vlaamse overheid. Indien nodig bezorgt de OVAM u graag de namen van de bodemsaneringsdeskundigen.

Notaris
De notaris speelt een centrale rol bij de koop en verkoop van gronden. Hij/zij is goed op de hoogte van bodembeheer en kan u advies geven. De notaris kan u ook het bodemattest bezorgen.

Gemeente
Aanvraagformulieren voor het bodemattest zijn ook verkrijgbaar bij de gemeente. De gemeente kan u eveneens de nodige informatie bezorgen over vroegere activiteiten op gronden.
  
Meer informatie?

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info