Naar inhoud

College

De burgemeester en vier schepenen vormen samen het college.  Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, het voorbereiden en uitvoeren van gemeenteraadsbeslissingen.

Elke schepen heeft bepaalde bevoegdheden maar kan niet op zijn eentje een beslissing nemen. Het college neemt samen een beslissing. Wel onderzoekt elke schepen de dossiers die binnen zijn beleidsterreinen vallen voordat ze aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Het college vergadert in principe elke maandagvoormiddag. Deze zittingen zijn niet openbaar.