Naar inhoud

Communicatie

De communicatiedienst heeft een coördinerende rol in zowel de communicatie met de buitenwereld als in de communicatie tussen de gemeentediensten onderling.

De gemeente beschikt over verschillende informatiekanalen. Het maandelijks informatieblad Vossestreken, de gemeentelijke infogids en de website www.vosselaar.be zijn hiervan de belangrijkste. Deze kanalen worden verder aangevuld met het elektronisch infobord, brieven, folders, brochures en persberichten. Nieuwe ontwikkelingen op vlak van communicatie worden op de voet gevolgd. Met een uitgebreide mix aan communicatiemiddelen hopen we alle burgers maximaal te informeren.

Communicatie is tweerichtingsverkeer. De communicatiedienst wil daarom tweerichtingscommunicatie tussen burger en gemeentebestuur stimuleren. Vosselaar staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties van haar burgers.

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Communicatie

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 25
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
E-loket

Relevante info