Naar inhoud

Duurzame ontwikkeling

De gemeente streeft naar een geïntegreerd duurzaam lokaal beleid. Integratie houdt in dat er afstemming gebeurt tussen de verschillende aspecten van het milieubeleid (water, bodem, lucht,...) en tussen het milieubeleid en andere beleidsdomeinen (externe integratie). 

Wat is duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling is het voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de invulling van de behoeften van de generaties die na ons komen, in het gedrang te brengen.
Duurzame ontwikkeling is een mondiaal gegeven en werkt op lange termijn. Bovendien omvat het niet alleen "het leefmilieu", ook sociale en economische aspecten zijn betrokken partij.

Waarom is duurzame ontwikkeling nodig?
Elke aardbewoner heeft in principe 1,8 ha aardoppervlakte ter beschikking om te voldoen aan zijn/haar behoeften. Dit noemt men het "eerlijk aardeaandeel". Dat de verdeling in de praktijk niet eerlijk verloopt, kan je wel denken. Een Noord-Amerikaan verbruikt 9,7 ha aardoppervlakte, een Belg 5,6 ha en een inwoner uit India slechts 0,8 ha. Als iedereen hetzelfde consumptiepatroon heeft als een Noord-Amerikaan, hebben we 5 aardbollen nodig!

Waarom duurzame ontwikkeling in Vosselaar?
Duurzame ontwikkeling gaat iedereen aan, onder het motto "verbeter de wereld, begin bij jezelf". De gemeente heeft hierover een rechtstreeks contact met de bevolking. Bovendien is er ook nog het concrete engagement van de gemeente Vosselaar.

Wat betekent dat in de praktijk?
De gemeente Vosselaar ondertekent reeds sinds jaren de "Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest - steden en gemeenten". Dit is een contract waarbij de gemeente zich engageert om het begrip "duurzame ontwikkeling" toe te passen, zowel binnen de eigen diensten als in de werking voor de Vosselaarse bevolking.

Geruime tijd geleden reeds werd er voorzien in een gemeentelijke dienst Milieu en Duurzaamheid. Deze dienst heeft als taak het opgenomen engagement tot uitvoering te brengen. Dat uit zich in het doorgeven van informatie, het opstarten en begeleiden van campagnes en vooral de sensibilisatie van zowel de gemeentelijke diensten als de Vosselaarse bevolking. Op die manier wordt er een draagvlak gecreëerd voor duurzame ontwikkeling.

Tot slot, maar niet onbelangrijk, krijgt de gemeente in ruil voor haar initiatieven, een mooi bedrag aan subsidies van het Vlaamse Gewest. Deze centen worden uiteraard gebruikt om het duurzaam beleid verder vorm te geven.

Iedereen is betrokken partij!
Een duurzaam beleid voeren doe je als gemeentebestuur niet alleen. Naast de interne medewerkers zijn er ook extern heel wat partijen betrokken. Dat gaat van Vosselaarse scholen, verenigingen,... tot u, als individuele burger. 
We krijgen daarbij de ondersteuning van de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest, maar ook van heel wat ngo's, zoals de Bond Beter Leefmilieu, Ecolife,... en andere organisaties zoals OVAM en VLACO.

Meer informatie?
www.ecolife.be: website voor een nieuwe duurzame levensstijl
www.voetafdruk.be: uitleg over de ecologische voetafdruk en de mogelijkheid om je eigen voetafdruk te berekenen
www.vodo.be : Vlaams overleg duurzame ontwikkeling
www.icdo.fgov.be: commissie voor duurzame ontwikkeling

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info