Naar inhoud

Eikenprocessierupsen

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. De brandharen verschijnen vanaf half mei ongeveer. 

Duurzaam beheer via natuurlijke vijanden

Insectenplagen vormen een normaal natuurlijk verschijnsel. Over het algemeen zorgt de natuur zelf voor een aanvaardbaar aantal van elke soort. Zo resulteert explosieve groei vaak in ziekte of gebrek aan voedsel. Dankzij natuurlijke vijanden ontstaat uiteindelijk een biologisch evenwicht. Het is niet wenselijk en ook niet mogelijk om de rupsen volledig uit te roeien.

Een nest gezien?

Wanneer de rupsen op privégrond zitten, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond. Je kan een gespecialiseerde aannemer contacteren voor de bestrijding, te vinden op de website van de provincie Antwerpen. De brandweer of gemeente komt hier niet in tussen. Tip: meld het nest op de eikenprocessierupsenkaart zodat de provincie een beeld krijgt van de overlast.

Zitten de rupsen op openbaar domein? Geef dit door aan de technische dienst - tel. 014 60 08 20 - e-mail

werkplaatstd@vosselaar.be.

De gemeente Vosselaar heeft een duurzaam beheerplan voor de eikenprocessierups opgesteld:

  • We waarschuwen voor de nesten met linten of borden bij de bomen.
  • We lokken natuurlijke vijanden van de rupsen voor een duurzaam beheer.
  • Op belangrijke publieke plaatsen bestrijden we rupsen door middel van wegbranden of opzuigen. Gif wordt niet gebruikt wegens de schadelijke effecten op andere dieren én mensen; het is ook geen duurzame oplossing. 

Info?

www.provincieantwerpen.be

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info