Naar inhoud

Financiën

Euro's
De dienst financiën neemt, in samenspraak met het gemeentebestuur, de voorbereiding en uitvoering van het algemeen financieel beleid van de gemeente en het AGB voor zijn rekening. 
 
De dienst staat in voor de opmaak van het budget, eventuele budgetwijzigingen en het financieel meerjarenplan, die een zo nauwkeurig mogelijke raming bevatten van alle verwachte ontvangsten en uitgaven. 
 
Andere taken van de dienst financiën zijn: 
  • Opmaak van de jaarrekening
  • Opstellen van belasting- en retributiereglementen
  • Administratie met betrekking tot inkomsten en uitgaven

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Financiën

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Relevante info