Naar inhoud

Financiën

Euro's
De dienst financiën neemt, in samenspraak met het gemeentebestuur, de voorbereiding en uitvoering van het algemeen financieel beleid van de gemeente en het AGB voor zijn rekening. 
 
De dienst staat in voor de opmaak van het budget, eventuele budgetwijzigingen en het financieel meerjarenplan, die een zo nauwkeurig mogelijke raming bevatten van alle verwachte ontvangsten en uitgaven. 
 
Andere taken van de dienst financiën zijn: 
  • Opmaak van de jaarrekening
  • Opstellen van belasting- en retributiereglementen
  • Administratie met betrekking tot inkomsten en uitgaven

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Financiën

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak

Relevante info