Naar inhoud

Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is een onafhankelijk adviesorgaan dat het gemeentebestuur adviseert over bepaalde ruimtelijke thema’s.

 

De Gecoro is samengesteld uit mensen uit alle lagen van de bevolking:

-        Deskundigen (stedenbouwkundigen, architecten, …)

-        Vertegenwoordigers van de middenstand (Unizo, Voka)

-        Vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden)

-        Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen (Natuurpunt)

-        Vertegenwoordigers van cultuur-, sport- en jeugdverenigingen

-        Vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen

 

Samenstelling GECORO

 

De door de gemeenteraad vastgelegde maatschappelijke leden van de GECORO zijn: milieu-en natuurverenigingen, werkgevers, handelaars en werknemers, vrije tijd en huisvesting.Deze verschillende maatschappelijke geledingen (5) krijgen elk één effectief lid en één plaatsvervanger binnen de GECORO. Hiernaast dienen ook nog 3 onafhankelijke deskundigen deel uit te maken van de GECORO.

 

Voor meer informatie over Gecoro kan u terecht bij:

Nico Gillis
diensthoofd leefomgeving en secretaris
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 33
E-mail