Naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. Hij regelt alles wat van gemeentelijk belang is en niet tot de bevoegdheden van de burgemeester of het college behoort. In Vosselaar bestaat de gemeenteraad uit 21 personen (dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners). Die worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een termijn van 6 jaar (een legislatuur).

 

De raad vergadert normaal de eerste donderdag van de maand om 20.00 uur  in de raadzaal, met uitzondering van januari en augustus. De tweede donderdag van december is er een extra gemeenteraad met de begroting van het volgende jaar op de agenda. De zittingen zijn openbaar behalve voor persoonsgebonden agendapunten.