Naar inhoud

Milieu en duurzaamheid

De gemeente Vosselaar wil een milieuvriendelijke gemeente zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk vervuilen, onze bodem, onze lucht en onze energie duurzaam leren gebruiken,.... Zodat onze wereld ook nog leefbaar blijft voor onze kinderen. De gemeente Vosselaar zorgt voor een beleid dat hier aandacht voor heeft: het voorkomen van afval, duurzaam watergebruik, energiebesparing, natuurbehoud,....

De dienst milieu en duurzaamheid tracht een antwoord en oplossing te vinden op al je vragen en opmerkingen omtrent milieu, natuur, bos, water, afval,....

Bij milieuklachten kan je steeds beroep doen op de gemeentelijke milieudienst.   Deze dienst is tevens het centrale meldpunt voor milieuhinder (geluid-, geur- en lichthinder).

Na de kantooruren kan je met je dringende hinderklachten terecht bij de lokale politiepost Vosselaar op het nummer: 014/61 23 73
Je wordt automatisch doorgeschakeld naar de Cel Leefmilieu van de Politie Regio Turnhout (24 uur/24 uur bemand) indien de lokale politiepost niet bemand is. 

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Relevante info