Naar inhoud

Milieuraad

De milieuraad brengt advies uit over gemeentelijke aangelegenheden inzake milieu en/of natuur. De raad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking betreffende milieu, duurzaamheid, …. .