Naar inhoud

Mobiliteit in Stadsregio Turnhout

Gezamenlijk mobiliteitsplan

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. De stad trekt bezoekers aan en dat genereert ook verkeer in de buurgemeenten. Al sinds 2001 werken de gemeenten samen op basis van een stadsregionaal mobiliteitsplan. De Stadsregio verzorgt ook het overleg tussen de verschillende gemeenten om een gezamenlijke planning op te stellen en projecten op elkaar af te stemmen. Zo worden de verbindingen en de doorstroming van openbaar vervoer samen besproken, de verkeersveiligheidsmaatregelen op elkaar afgestemd of grensoverschrijdende fietspaden samen aangepakt. In Vlaanderen is Stadsregio Turnhout ook op dit vlak uniek: nergens is de samenwerking rond mobiliteit zo intens.

Gezamenlijke mobiliteitsdienst

Stadsregio Turnhout werkte ook het idee van een gezamenlijke mobiliteitsdienst uit. In deze dienst delen de gemeenten met elkaar ambtenaren om aan de hoge eisen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid te kunnen voldoen. Door de schaalvergroting ontstaat de kans om echte specialisten aan te werven, die elk een specifiek onderdeel van het mobiliteitsbeleid opvolgen. De mobiliteitsdienst groeit uit tot een echt kenniscentrum.

Het verkeersmodel

Om het mobiliteitsbeleid verder te ondersteunen, beschikt Stadsregio Turnhout over een verkeersmodel. Dat computermodel simuleert de verkeersstromen tijdens de spitsuren. Voer je een ingreep in op het model, dan berekent dat wat de gevolgen zullen zijn voor de mobiliteit in de stadsregio. Zo kan men de effecten van een aanpassing in de verkeerssituatie beter inschatten. Dankzij een samenwerking met De Lijn zijn ook de stromen in het openbaar vervoer in het model geïntegreerd. Het verkeersmodel voorspelt ook wanneer mensen voor de auto of het openbaar vervoer kiezen.

Meer informatie?
Stadsregio Turnhout

Campus Blairon 720

2300  Turnhout

info@stadsregioturnhout.be

www.stadsregioturnhout.be