Naar inhoud

OCMW-raad

Raad Voor maatschappelijk welzijn
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (ook wel OCMW Raad genoemd) wordt verkozen door de leden van de Gemeenteraad. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW, waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Aan het hoofd staat de OCMW voorzitter, die onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen.

De Raad vergadert in principe iedere maand, telkens op de 1e dinsdag van de maand. Je bent steeds welkom op het openbaar gedeelte van de zitting.