Naar inhoud

Wonen in Stadsregio Turnhout

Lokaal woonbeleid

Stadsregio Turnhout ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van een woonbeleidsplan. We maken een analyse van de bestaande woonsituatie, tellen het aantal eigenaars, huurwoningen en sociale woningen en bekijken wat de gemeente op het vlak van wonen nodig heeft. Daarnaast stelt de Stadsregio reglementen op die het woonbeleid bevorderen, stelt ze nieuwe premies voor, afgestemd op wat de Vlaamse of federale overheid al aanbiedt.

Lokaal woonoverleg

De Stadsregio organiseert in elke gemeente een periodiek overleg tussen de huisvestingspartners zoals het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren. Zo kunnen ze het beleid dat ze voeren op elkaar afstemmen en overleggen ze concrete acties en projecten die de woonsituatie in elke gemeente kunnen verbeteren.

In de gemeentehuizen van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar kunnen inwoners bij het Wooninfopunt terecht voor gratis advies en informatie over wonen. Ben je op zoek naar premies, wil je advies over huren of kopen, of ben je op zoek naar een (huur)woning? Kom dan naar het Wooninfopunt!

Ruimte voor Ouderen

De Stadsregio heeft een visie en kader uitgewerkt voor de uitbouw van een kwaliteitsvol woon- en zorgaanbod voor de (toekomstige) senioren van het hele regionaal stedelijk gebied.    In het kader van zo lang mogelijk zelfstandig wonen en een blijvende integratie in de samenleving, is een goede ruimtelijke inplanting van welzijns- en zorgvoorzieningen van cruciaal belang. Dit uitgangspunt leidde tot de studie 'Ruimte voor ouderen' en de ontwikkeling van een handleiding voor de inplanting van woon(zorg)voorzieningen voor senioren in de stadsregio Turnhout

Deze handleiding bevat vragen en criteria die het mogelijk maken om een duidelijk gemotiveerd dossier samen te stellen en/of te beoordelen. Aan de hand daarvan kan je voor een gepland woonproject verduidelijken wat je visie is, wie de betrokken partijen en de beoogde doelgroep zijn en hoe het geplande woonproject zich verhoudt ten aanzien van de gemaakte analyses binnen de studie 'Ruimte voor ouderen' en het woonzorgdecreet. “

Het Wooninfopunt

Het Wooninfopunt is een onderdeel van het project ‘Wonen in de Stadsregio’, waarvoor Stadsregio Turnhout steun ontvangt van Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Eén van de doelstellingen is het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten. Je kan op het Wooninfopunt terecht voor gratis advies en informatie over:

  • premies en fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren
  • informatie en begeleiding rond huren/verhuren, huurwetgeving, …
  • bemiddeling in geschillen tussen huurder en verhuurder
  • kwaliteit en veiligheid van woningen
  • sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen
  • duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • levenslang en aanpasbaar wonen

Spreekuur Wooninfopunt in het gemeentehuis van Vosselaar:

OP AFSPRAAK:  woensdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur (om de 14 dagen). Voor het maken van een afspraak, bel 0497-11 77 19 of mail naar tim.hendrickx@stadsregioturnhout.be  Meer informatie?

Stadsregio Turnhout

Campus Blairon 720

2300  Turnhout

info@stadsregioturnhout.be

www.stadsregioturnhout.be

Meer info