Naar inhoud

Wonen in Stadsregio Turnhout

Lokaal woonbeleid

Stadsregio Turnhout ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van een woonbeleidsplan. We maken een analyse van de bestaande woonsituatie, tellen het aantal eigenaars, huurwoningen en sociale woningen en bekijken wat de gemeente op het vlak van wonen nodig heeft. Daarnaast stelt de Stadsregio reglementen op die het woonbeleid bevorderen, stelt ze nieuwe premies voor, afgestemd op wat de Vlaamse of federale overheid al aanbiedt.

Lokaal woonoverleg

De Stadsregio organiseert in elke gemeente een periodiek overleg tussen de huisvestingspartners zoals het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren. Zo kunnen ze het beleid dat ze voeren op elkaar afstemmen en overleggen ze concrete acties en projecten die de woonsituatie in elke gemeente kunnen verbeteren.

In de gemeentehuizen van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar kunnen inwoners bij het Wooninfopunt terecht voor gratis advies en informatie over wonen. Ben je op zoek naar premies, wil je advies over huren of kopen, of ben je op zoek naar een (huur)woning? Kom dan naar het Wooninfopunt!

Het Wooninfopunt

Het Wooninfopunt is een onderdeel van het project ‘Wonen in de Stadsregio’, waarvoor Stadsregio Turnhout steun ontvangt van Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Eén van de doelstellingen is het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten. Je kan op het Wooninfopunt terecht voor gratis advies en informatie over:

  • premies en fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren
  • informatie en begeleiding rond huren/verhuren, huurwetgeving, …
  • bemiddeling in geschillen tussen huurder en verhuurder
  • kwaliteit en veiligheid van woningen
  • sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen
  • duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • levenslang en aanpasbaar wonen

Openingsuren Wooninfopunt in het gemeentehuis van Vosselaar:
woensdag: 09.00 - 12.00 uur, namiddag op afspraak
elke 3de maandag v/d maand: 18.00 - 20.00 uur

Kan je niet langskomen op deze dagen, dan ben je ook welkom tijdens de openingsuren van het Wooninfopunt in Beerse (maandag) of in Oud-Turnhout (dinsdag).

Meer informatie over het Wooninfopunt?
Wooninfopunt
Tim Hendrickx

0497 11 77 19

e-mail:tim.hendrickx@stadsregioturnhout.be
www.stadsregioturnhout.be

Meer informatie over de Stadsregio?
Stadsregio Turnhout
Campus Blairon 442
2300 Turnhout

0497 11 77 19

fax 014-88 92 59
e-mail: stadsregio@turnhout.be
www.stadsregioturnhout.be

Meer info