Naar inhoud

Studietoelagen

De kansen van een kind in het onderwijs mogen niet afhangen van het gezinsbudget. Daarom voerde de overheid de studietoelagen in. Deze zijn nodig ter ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben.

 

De voorwaarden tot het ontvangen van een toelage voor kleuter-,  basis-, secundair-, en hoger onderwijs kan je raadplegen op de website www.studietoelagen.be. Je kan ook bellen met het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid. Infobrochures kan je via de school verkrijgen maar kan je ook terugvinden in de infohoek van het gemeentehuis.

 

 

 

Meer informatie?

OCMW – Sociale Dienst

Kristin Megens

tel. 014-60 08 56

e-mail: kristin.megens@ocmwvosselaar.be
e-mail
: studietoelagen@vlaanderen.be

www.studietoelagen.be