Naar inhoud

OCMW - Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen vormt het vast bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de OCMW-raad delegeert.