Naar inhoud

Milieuvergunningen

Het Vlaams reglement op de milieuvergunningen (Vlarem) onderwerpt bedrijven en inrichtingen aan een vergunningsplicht (klasse 1 of 2) of aan een meldingsplicht (klasse 3) voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan omwonenden, de directe omgeving en het milieu.

 

Afhankelijk van de graad van belasting op de mens, op de omgeving, worden de hinderlijke inrichtingen in drie klassen ingedeeld.
Voor een inrichting die voorkomt op de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, is een vergunning vereist.  Deze indelingslijst kan verkregen worden of kan men raadplegen op de gemeentelijke milieudienst.
 
Wist u dat niet alleen bedrijven maar ook particulieren een milieuvergunning nodig kunnen hebben? U heeft o.a. een vergunnings- of meldingsplicht voor stookolietanks vanaf 5.000 liter, stallen van 5 paarden, meer dan 10 schapen en geiten, meer dan 50 kippen, 5 honden, enz.....
 
De klasse-indeling bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure.
 
Klasse 1-inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur.
Klasse 2-inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij het College van burgemeester en schepenen.
Voor klasse 3-inrichtingen volstaat een melding (via het geijkte meldingsformulier!) aan het College van burgemeester en schepenen.

Belangrijk in de Vlarem-wetgeving is de koppeling van de milieuvergunning aan de bouwvergunning. Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een bouwvergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang deze bouwvergunning niet verleend is.
Exploitanten (ondernemingen, zelfstandigen, particulieren,...) van een inrichting die over geen enkele vergunning of melding beschikken, moeten onmiddellijk het nodige doen om zich te regulariseren. Zeer vaak blijken ook oude vergunningen ontoereikend te zijn en zijn zij bijgevolg aan een dergelijke regularisatie onderworpen.
 
Wanneer een vergunning teneinde loopt, moet tijdig een verlenging worden aangevraagd, en dit tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunning!
 
Een milieuvergunning (klasse 1 of 2) of aktename melding (klasse 3) staat op naam van de aanvrager en is verleend voor het perceel (percelen) waarop de exploitatie van de hinderlijke inrichting plaats heeft. Deze vergunning of aktename kan echter worden overgedragen op de nieuwe exploitant. Hierbij volstaat het om deze overname van vergunning ten laatste 10 dagen voor de overdracht te melden via een meldingsformulier aan de administratie welke de oorspronkelijke vergunning heeft afgeleverd.

 

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info