Naar inhoud

Vrije kleuter- en lagere school Heilig Graf

Logo Heilig Graf

Adres & contactgegevens:
Gesubsidieerde vrije kleuter – en lagere school Heilig Graf
Directeur kleuterschool: Monique Vleugels
Directeur lagere school: Tim Christiaens
Bergakker 4
tel. 014-61 43 29
fax 014-62 82 60
e-mail: vos@heilig-graf.be 

 

Instapdagen en opendeurmomenten schooljaar 2020-2021

In Vlaanderen mag een kind naar school als het 2 jaar en 6 maanden is.
De instapdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

 • 9 november 2020
 • 4 januari 2021
 • 1 februari 2021
 • 22 februari 2021
 • 19 april 2021
 • 17 mei 2021

Een paar weken voor het instapmoment, organiseert de school van 10.30 tot 11.30 uur een opendeurmoment in het kleuterklasje voor de kleinsten. De opendeurmomenten voor schooljaar 2020-2021 zijn:

 • dinsdag 08 december 2020
 • dinsdag 26 januari 2021
 • dinsdag 23 maart 2021
 • dinsdag 04 mei 2021
 • dinsdag 08 juni 2021

Op donderdagavond 4 februari 2021 om 19.30 uur organiseert het Heilig Graf een infoavond voor alle ouders waarvan het kindje voor het eerst naar school gaat. Van harte welkom!

Nieuw: aanmeldsysteem voor kinderen geboren in 2019

Voor het schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 moeten kinderen geboren in 2019 zich op voorhand aanmelden via een digitaal aanmeldsysteem. Je vindt de vrije plaatsen en info over het aanmeldsysteem op www.kiesjouwschool.be.

Wie moet zich aanmelden? 

Alle kinderen geboren in 2019. Ook al gaat jouw kind pas in schooljaar 2022-2023 naar school, moet je je kind nu al aanmelden. 

Andere kinderen

Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij veranderen vanaf 1 september 2021 of later in het schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.

Is jouw kind geboren vóór 2019 en ging het nog niet naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.

Aanmelding - en inschrijvingsperiodes 

25 januari t/m 12 februari 2021 - Voorrang broers, zussen en kinderen van personeel. 

Broers en zussen kunnen rechtstreeks in de school van broer of zus inschrijven. Kinderen van schoolpersoneel kunnen ook inschrijven met voorrang in de school van hun ouder.

1 t/m 26 maart 2021 - Aanmelden 

Je kunt jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op welk moment jij dit precies doet, speelt geen rol. Aanmelden kan via www.kiesjouwschool.be. Als dit niet lukt, kan je hulp vinden op een helpdesk of in de school van jouw voorkeur.

Stappenplan

Stap 1: ga naar www.kiesjouwschool.be

Stap 2: kies één of meerdere scholen voor je kind  (hoe meer scholen, hoe meer kans)

Stap 3: geef de scholen in volgorde van je voorkeur door,  je eerste keuze zet je bovenaan

Stap 4: meld je kind aan

19 april t/m 7 mei 2021 - Inschrijven voor aangemelde kinderen

Is je kind aangemeld, dan krijg je voor 1 april bericht in welke school je jouw kind kunt inschrijven. Ga tussen 19 april en 7 mei naar die school en schrijf je kind in met het ticket dat je hebt ontvangen. Ben je te laat? Dan kun je jouw kind inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen vanaf 17 mei 2021, als er nog plaatsen zijn.

Vanaf 17 mei 2021 - Vrije inschrijvingen 

Meldde je jouw kind niet aan of kon je het niet inschrijven in de school waarvoor je het aanmeldde? Dan kun je jouw kind vanaf 17 mei 2021 rechtstreeks op een school inschrijven. Hou er wel rekening mee dat er dan al heel wat kinderen ingeschreven zijn. Ga daarom zo snel mogelijk naar de school. Wanneer je jouw kind inschrijft, is nu wel belangrijk

Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be. Voor informatie kan je contact opnemen met VIBO de Ring.

 

Infoavond in januari 2021

In januari vindt een infoavond plaats over dit digitaal aanmeldsysteem op Thomas More in Turnhout (Campus Blairon). De juiste datum volgt nog.

Vragen?

Heb je vragen over het aanmelden? Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch elke werkdag (behalve woensdag) tussen 9 en 12 uur bij de dienst secretariaat van het gemeentehuis  – tel. 014 60 08 53 - e-mail: tineke.vandenbroeck@vosselaar.be