Naar inhoud

Vrije kleuter- en lagere school Heilig Graf

Logo Heilig Graf

Adres & contactgegevens:
Gesubsidieerde vrije kleuter – en lagere school Heilig Graf
Directrice kleuterschool: Monique Vleugels
Directrice lagere school: Steve Pouillon
Bergakker 4
tel. 014-61 43 29
fax 014-62 82 60
e-mail: vos@heilig-graf.be 

Instapdagen en opendeurmomenten schooljaar 2019-2020
  

In Vlaanderen mag een kind naar school als het 2 jaar en 6 maanden is. De instapdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

 • 4 november 2019
 • 6 januari 2020
 • 3 februari 2020
 • 2 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 25 mei 2020

Een paar weken voor het instapmoment, organiseert de school van 10.30 tot 11.30 uur een opendeurmoment in het kleuterklasje voor de kleinsten. De opendeurmomenten voor schooljaar 2019-2020 zijn:

 

 • dinsdag15 oktober 2019
 • dinsdag 10 december 2019
 • dinsdag 21 januari 2020
 • dinsdag 11 februari 2020
 • dinsdag 24 maart 2020
 • dinsdag 12 mei 2020
 • dinsdag 2 juni 2020

Het Heilig Graf organiseert op donderdagavond 6 februari 2020 om 19.30 uur een infoavond voor de ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan. Van harte welkom!

Nieuw: aanmeldsysteem voor kinderen geboren in 2018

Voor het schooljaar 2020-2021 moeten kinderen geboren in 2018 zich op voorhand aanmelden via een digitaal aanmeldsysteem.

Deze aanmeldperiode loopt van 2 tot 31 maart 2020. We werken hiervoor samen met de andere scholen van Turnhout en Oud-Turnhout. Momenteel worden de laatste zaken op punt gesteld. Wij zullen hierover tijdig communiceren via de scholen, Vossestreken, website, nieuwsbrieven, Facebook… . De ouders van de kinderen geboren in 2018 krijgen bovendien nog een persoonlijke brief in de bus met alle praktische informatie.

Kinderen die nu reeds zijn ingeschreven in de Vosselaarse scholen, blijven ingeschreven. Broers en zussen van de kinderen die reeds op school zitten krijgen, krijgen voorrang bij hun keuze.