Naar inhoud

Aanvraag vergunningen

In principe kan gesteld worden dat je voor alle werken en constructies een voorafgaande vergunning nodig heeft. Je kan hiervoor he tstappenplan doorlopen op http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13935.

 

Wij raden je aan om bij de geringste twijfel de gemeentelijke dienst te contacteren. Een kort telefoontje of bezoekje kan je later heel wat kopzorgen sparen! Op de vergunningsplicht zijn heel wat uitzonderingen bepaald door de wetgever. Vrijstelling van vergunning. Bepaaldewerken mag je uitvoeren zonder vergunning. Een up-to-date overzicht van de werken die hiervoor in aanmerking komen, vind je op http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14458

 

Twijfelt je aan het al dan niet nodig zijn van een vergunning: contacteer dan zeker de gemeentelijke dienst!

 

Meldingsplicht

Voor bepaalde werken is de vergunningsplicht vervangen dooreen meldingsplicht.

Een up-to-date overzicht van de werken hiervoor in aanmerking komen, vind je op  http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14452

Opgelet, een melding dient te voldoen aan een aantal vormvereisten, de nodige documenten vind je op http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14890

Op de webpagina’s van de Vlaamse overheid vind je de bovenstaande uitvoeringsbesluiten ook terug in meer begrijpelijke taal en meteen aantal veel voorkomende voorbeeldgevallen. Klik hiervoor door naar http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13904

 

Vergunningsplicht

Komt je project niet voor in de lijst van werken die zijn vrijgesteld van vergunning én komt je  project niet in aanmerking voor de meldingsprocedure, dan dien je een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.Afhankelijk van de aard der werken heb je een andere vergunning nodig:

Dossier met eenvoudige dossiersamenstelling (zonder architect)

Dossier met uitgebreide dossiersamenstelling (met architect)

Dossier technische werken

Dossier terrein aanlegwerken

Dossier verkaveling met / zonde raanleg nieuwe wegen

 

De nodige documenten voor alle dossiertypes vind je op

http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13826

 

Architect nodig?

Twijfel je of de medewerking van een architect noodzakelijk is voor je project, kijk dan op

http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13934

Praktisch

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. 014-60 08 28
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag     openingsuren  
maandag - vrijdag 09.00 – 12.00 uur
 
maandagavond18.00 – 20.00 uur 
woensdagnamiddag    13.30 - 15.00 uur
 
en na afspraak