Naar inhoud

Adviesraad ontwikkelingssamenwerking

De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over de verdeling van financiële middelen aan ngo’s, lokale noord-zuid initiatieven en werkingen. Ook zorgen zij voor de bewustmaking van de inwoners van Vosselaar over de derdewereldproblematiek.