Naar inhoud

Financiën

Euro's

De dienst financiën neemt, in samenspraak met het gemeentebestuur, de voorbereiding en uitvoering van het algemeen financieel beleid van de gemeente voor zijn rekening. 

De dienst staat in voor de opmaak van het budget, eventuele budgetwijzigingen en het financieel meerjarenplan, die een zo nauwkeurig mogelijke raming bevatten van alle verwachte ontvangsten en uitgaven. 

Andere taken van de dienst financiën zijn: 

  • Opmaak van de jaarrekening
  • Opstellen van belasting- en retributiereglementen
  • Administratie met betrekking tot inkomsten en uitgaven
  • Opvolgen van schadedossiers
  • Gemeentelijke verzekeringen

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Financiën
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag     openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
13.30 – 15.00 uur
maandagavond18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag09.00 – 12.00 uur
en na afspraak

Relevante info