Naar inhoud

Milieu en duurzaamheid

natuurlijk stuifduin de Konijnenberg - Vosselaars trots
De gemeente Vosselaar wil een milieuvriendelijke gemeente zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk vervuilen, onze bodem, onze lucht en onze energie duurzaam leren gebruiken,.... Zodat onze wereld ook nog leefbaar blijft voor onze kinderen. De gemeente Vosselaar zorgt voor een beleid dat hier aandacht voor heeft: het voorkomen van afval, duurzaam watergebruik, energiebesparing, natuurbehoud,....

De dienst milieu en duurzaamheid tracht een antwoord en oplossing te vinden op al je vragen en opmerkingen omtrent milieu, natuur, bos, water, afval,....

Bij milieuklachten kan je steeds beroep doen op de gemeentelijke milieudienst.   Deze dienst is tevens het centrale meldpunt voor milieuhinder (geluid-, geur- en lichthinder).

Na de kantooruren kan je met je dringende hinderklachten terecht bij de lokale politiepost Vosselaar op het nummer: 014/61 23 73
Je wordt automatisch doorgeschakeld naar de Cel Leefmilieu van de Politie Regio Turnhout (24 uur/24 uur bemand) indien de lokale politiepost niet bemand is. 

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Milieu en duurzaamheid
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag     openingsuren  
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
 
13.30 – 15.00 uur
maandagavond18.00 – 20.00 uur 
vrijdagvoormiddag09.00 – 12.00 uur 
en na afspraak

Relevante info