Naar inhoud

Naar de stembus op zondag 14 oktober 2018: provincie- en gemeenteraadsverkiezingen

verkeizingen 2018
Op zondag 14 oktober 2018 zijn het provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Je kan gaan stemmen tussen 8 uur en 15 uur. In Vosselaar zijn er 2 stemlocaties: de Gemeentehal en sportcentrum Diepvenneke.

Een antwoord op veelgestelde vragen

 

Op zondag 14 oktober 2018 zijn het provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Met onderstaande info kunt u alvast goed voorbereid naar de stembus.

 

Moet u stemmen?

 

Alle meerderjarige Belgen die kiesgerechtigd zijn en die op 1 augustus 2018 officieel ingeschreven waren in Vosselaar, zijn stemplichtig. Ook niet-Belgen die zich bij vorige verkiezingen registreerden op de kieslijst of die dat ten laatste op 31 juli 2018 deden, zijn verplicht te stemmen. De kiesbrief die u krijgt via de post, wijst op uw stemplicht.

 

Wat als u niet kunt gaan stemmen?

 

In een aantal gevallen kunt u zich verontschuldigen. Daarvoor hebt u wel een specifiek bewijs nodig. Dat geeft u vóór de verkiezingen samen met uw kiesbrief af bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van Vosselaar.

U kunt de twee documenten ook laten afgeven op 14 oktober 2018 in het stembureau waar u normaal zou moeten stemmen. Lukt dat niet, dan bezorgt u na de verkiezingsdag uw stembrief en het attest op het vredegerecht, Kasteelplein 11 te Turnhout.

 

Wanneer kan ik niet gaan stemmen?

 

U bent

 • niet in staat om naar het stembureau te gaan door ziekte of handicap
 • in het buitenland om beroeps- of dienstredenen.
 • in het buitenland, maar niet om beroeps- of dienstredenen (bijvoorbeeld vakantie, u moet een bewijs van boeking of reservering bezorgen)
 • aan het werk op de dag van de verkiezingen.
 • schipper, marktkramer of kermisreiziger.
 • gevangene.
 • priester, imam… en kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.
 • student.

Noodzakelijk bewijs

 • medisch attest van uw dokter
 • attest van militaire of burgerlijke overheid of werkgever
 • bewijs van boeking als u zich verontschuldigt en attest van de burgemeester als u een volmacht wilt geven
 • attest van uw werkgever
 • attest van de burgemeester
 • attest van de directie van de instelling
 • attest van de religieuze overheid
 • attest van de directie van de onderwijsinstelling

Het is de vrederechter die uiteindelijk beslist of uw reden gegrond was.

 

U wilt iemand volmacht geven

 

Kunt u niet gaan stemmen, maar wilt u wel uw stem laten gelden? Geef dan zeker een volmacht. Dat kost niet veel tijd.

 1. Haal het volmachtformulier bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis of print via www.vosselaar.be
 2. Vul het document in en onderteken het.
 3. Geef het formulier aan degene die voor u gaat stemmen, zodat hij het kan vervolledigen. Bezorg hem ook uw afwezigheidsbewijs (zie kader) en uw kiesbrief.

Opgelet:

 • Elke kiesgerechtigde kan maar één volmacht krijgen en kan dus maar voor één andere persoon stemmen.
 • Wie een volmacht gekregen heeft, stemt eerst in zijn eigen stembureau, vervolgens in dat van degene voor wie hij plaatsvervangend stemt.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

 

Stemmen kan op zondag 14 oktober 2018 tussen 08.00 en 15.00 uur. Op uw kiesbrief staan de locatie en het stembureau waar u moet gaan stemmen, dat is immers afhankelijk van uw precieze woonplaats. De 2 stemlocaties in Vosselaar zijn:

 • Gemeentehal – Maurits Pottersstraat z/n – 2350 Vosselaar
 • Sportcentrum Diepvenneke – Diepvenneke 43 – 2350 Vosselaar

Wat neemt u mee naar het stembureau?

 

Neem uw kiesbrief en uw e-ID mee. Als u uw brief kwijt bent, kunt u een duplicaat krijgen in het gemeentehuis, ook nog op zondag 14 oktober. Als u uw e-ID niet vindt, breng dan een geldig paspoort mee of een bewijs van verlies dat u bij de politie kunt krijgen.

Als u een volmacht kreeg om te stemmen, neem dan ook volgende zaken mee:

 • De kiesbrief van degene voor wie u stemt;
 • Zijn volmachtformulier;
 • Zijn bewijs van afwezigheid.

Info?

Burgerzaken – tel. 014-60 08 22 – e-mail: burgerzaken@vosselaar.be – www.vlaanderenkiest.be

 

 

Datum van het bericht: dinsdag 09 oktober 2018
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten