Naar inhoud

Naar de stembus op zondag 26 mei 2019: Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen

verkeizingen 2019
Op zondag 26 mei 2019 worden de federale, regionale en Europese verkiezingen in ons land georganiseerd. In België zijn alle inwoners vanaf 18 jaar stemplichtig.

In Vosselaar worden 2 stemlocaties ingericht :

 • Gemeentehal, Maurits Pottersstraat : stembureaus 55, 56, 57, 58 en 59
 • Sportcentrum Diepvenneke, Diepvenneke 43: stembureaus 60, 61, 62 en 63

 

Volmacht geven

 

Bent u op vakantie in het buitenland of is er een andere reden waardoor u niet kan stemmen? Dan kan u een volmacht geven. Wie kan volmacht geven en welke bewijsstukken moeten voorgelegd worden?

 

In volgende gevallen kan een volmacht gegeven worden :

 • om medische redenen (ziekte, handicap, …): medisch attest bijvoegen
 • om beroeps- of dienstredenen: attest van de werkgever bijvoegen
 • voor schippers, marktkramers, kermisreizigers: attest van de burgemeester bijvoegen
 • ingevolge vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen
 • wegens uw geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid bijvoegen
 • als student: attest van de instelling waar u les volgt bijvoegen
 • bij tijdelijk verblijf in het buitenland (privéredenen, vakantie):
 • de volmachtgever krijgt een attest van de burgemeester dat bij de volmacht moet gevoegd worden;
 • de burgemeester levert dit attest af op voorlegging van bewijsstukken (attest van reisbureau, factuur, tickets, reservatie van hotel of camping, …) of op voorlegging van een verklaring op eer, deze aanvraag moet ten laatste op vrijdag 24 mei 2019 bij de burgemeester ingediend worden

 

Wat te doen bij vakantie in België?

 

Hiervoor kan geen volmacht gegeven worden. U moet gaan stemmen.

 

Wie kan volmacht krijgen?

 

 • Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven (de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt).
 • Een niet-Belgische kiezer (Europese onderdaan) kan zowel aan een Belgische als aan een niet- Belgische kiezer een volmacht geven
 • Iedere volmachtdrager mag slechts één volmacht hebben;
 • De volmachtgever en volmachtdrager moeten niet in dezelfde gemeente wonen. De volmachtdrager moet echter wel gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

 

Hoe kan ik een volmachtformulier aanvragen?

 

Volmachtformulieren kan u verkrijgen in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken of kan ook per post worden opgestuurd na telefonische vraag op het nummer 014-60 08 22 of via e-mail naar burgerzaken@vosselaar.be.

U kan de formulieren ook downloaden van de verkiezingswebsite www.verkiezingen.fgov.be (onder ‘kiezer – formulieren’)

 

Afwezig en u wenst geen volmacht te geven ?

 

U bent afwezig en u wenst geen volmacht te geven? Dan moet u voor de verkiezingen uw bewijsstukken (laten) afgeven bij dienst burgerzaken of op de dag van de verkiezingen bij uw stembureau. Vergeet niet uw oproepingskaart mee te brengen (of mee te geven).

 

Met de fiets of te voet naar de stembus!

 

Tijdens de verkiezingsdag wordt ook de jaarlijkse Lentebraderij georganiseerd. Het centrum en een groot deel van het Bolk worden die dag autovrij gemaakt. Wij vragen dan ook om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen stemmen want in het centrum is er geen doorgang voor automobilisten mogelijk die dag.

 

Minder mobiele kiezers

 

Enkel voor minder mobiele kiezers wordt een doorgang met de auto voorzien. Deze kiezers kunnen via de Schoolstraat komen. Enkel langs deze straat kan u, door de aanwijzingen van de politie te volgen, het stemlokaal met de wagen bereiken.

 

Oefenen met de stemcomputer - van 9 tot 23 mei 2019

 

Wilt u graag op voorhand een keertje oefenen met de stemcomputer? Dat kan. Van 9 mei tot 23 mei 2019 staat een stemcomputer opgesteld in  de hal van het gemeentehuis. U kan hier vrijblijvend komen oefenen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Elke dag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.00 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Op vrijdagnamiddag is het gemeentehuis gesloten. 

 

Verkiezingsresultaten

 

Op zondag 26 mei 2019 zullen vanaf ongeveer 16.00 uur de verkiezingsresultaten stapsgewijs worden bekend gemaakt. U kan hiervoor terecht op https://verkiezingen2019.belgium.be/nl/

 

De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23.00 uur  

 

U vindt op https://verkiezingen2019.belgium.be/nl/ ook de kandidatenlijsten terug.


 

Info?

Dienst burgerzaken

tel. 014-60 08 22

e-mail: burgerzaken@vosselaar.be

www.verkiezingen.fgov.be

 

 

 

 

 

 

Datum van het bericht: vrijdag 10 mei 2019
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten