Naar inhoud

Captatieverbod: verboden water op te pompen uit waterlopen

captatieverbod
Tijdens langere periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Wanneer het water te fel zakt, kan er een verbod komen om water uit de waterloop te onttrekken Dit is een captatieverbod. De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft op 18 juli 2019 een nieuw captatieverbod ingevoerd.

Dit verbod betekent dat uit geen enkele waterloop water mag onttrokken worden. Er mag o.a. geen water opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterlopen. Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

 

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s. Water is een schaars en waardevol goed dat niet mag verspild worden.

 

Meer info op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html#actueel

Datum van het bericht: vrijdag 19 juli 2019
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten