Naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning en nog niet goedgekeurd project MER - infoavond op 17 september 2019

windpark
Van 1 tot 30 september 2019 loopt een bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning en nog niet goedgekeurd project MER (milieu effect rapportage) betreft de bouw en exploitatie van 3 windturbines. Op dinsdag 17 september 2019 vanaf 18 uur gaat een infomarkt en infovergadering door in Lille.

Aspiravi NV, Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

- Stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE)

- De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

 

Kort omschreven gaat het over: de bouw en exploitatie van 3 windturbines

 

De aanvraag heeft als adres: Windpark Lille E34 zn.

Kadastraal gekend: afdeling 1 (Lille) sectie B nr. 136B en afdeling 3 (Gierle) sectie A nrs. 191E, 191D, 269A en 270

 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van de provincie Antwerpen

 

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op het adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de omgevingsvergunningsaanvraag en/of op het nog niet goedgekeurd project- MER worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

- analoog per brief op het adres waar de aanvraag ter inzage ligt;

- digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

 

Omgevingsloket nummer: OMV_2019078159

 

Bij de aanvraag is een nog niet goedgekeurd milieueffectrapport gevoegd waarvan de alternatieven betrekking hebben op de gemeente Vosselaar.

 

Er wordt een infomarkt en informatievergadering georganiseerd op 17 september 2019, vanaf 18 uur in parochiecentrum Sint-Pieter Lille, Kerkplein 3 te 2275 Lille.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

 

De provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

tel: 03 224 64 81

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

 

  

De volledige aanvraag kan u hier raadplegen.

 

Meer info over dit windproject vindt u in de infobrochure onderaan bij downloads.

 

 

 

 

 

Datum van het bericht: vrijdag 30 augustus 2019
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten