Naar inhoud

Vacature: financieel directeur

collega's gezocht
Het gemeentebestuur van Vosselaar werft een voltijds financieel directeur (m/v) aan en legt een werfreserve aan voor 3 jaar. Solliciteren kan tot en met 6 december 2019.

Beknopte functiebeschrijving

  • Je staat in voor de planning, coördinatie en controle van de financiële activiteiten van gemeente, OCMW en AGB.
  • Je geeft beleidsadvies bij dossiers met financiële impact.
  • Je zorgt voor rapportering en analyses met het oog op een correct, kostenbewust en efficiënt financieel management.
  • Je staat o.a. in voor het coördineren van de boekhouding, het thesaurie- en debiteurenbeheer, opmaak en opvolging meerjarenplanning, afsluiten jaarrekening, …
  • Je hebt de leiding over de financiële dienst, maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur.

De uitgebreide functiebeschrijving vind je onderaan bij downloads.

Voorwaarden

  • Je bezit over ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
  • Je hebt een recent attest van goed gedrag en zeden en beschikt over alle burgerlijke en
  • politieke rechten.
  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je slaagt voor een selectieprocedure ((inclusief psychotechnische proeven).

Interesse?

Bezorg je motivatiebrief met curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op vrijdag 6 december 2019 aan dienst personeel – Cingel 7 – 2350 Vosselaar of stuur een email naar isabelle.breda@vosselaar.be.

De selectieproeven vinden plaats op woensdag 11 december 2019 van 18.30 tot 22.00 uur (schriftelijk gedeelte) en op woensdag 18 december vanaf 14.00 uur (mondeling gedeelte). Op donderdag 19 december 2019 (hele dag) vindt voor de eerst gerangschikte kandidaat een psychotechnische proef plaats in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten en persoonlijkheidstests.

Meer info?

Dienst personeel - tel. 014-60 08 47 - e-mail : isabelle.breda@vosselaar.be

Datum van het bericht: maandag 25 november 2019
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten