Naar inhoud

LAATSTE RICHTLIJNEN ONDERWIJS: alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien, ook in de buitenschoolse kinderopvang

onderwijs
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De Vosselaarse scholen en de buitenschoolse kinderopvang blijven wel open voor kinderen voor wie ouders zelf geen opvang kunnen voorzien.

Wat betekent dit voor de gemeentelijke basisscholen?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Kort samengevat:

 -de school blijft open voor opvang tussen 8u30 en 15u30. Wie geen opvang heeft, moet dan ook deze uren respecteren.

-de voor- en naschoolse kinderopvang blijft geopend op de gebruikelijke uren en reservatie blijft via I-school

-leerkrachten zijn allemaal aanwezig op school, maar geven geen les

Als leerkrachtenteams zijn wij bezorgd over het leerproces van kinderen tijdens de volgende weken; we bekijken samen hoe we dit toch kunnen ondersteunen. We houden jullie hier verder van op de hoogte via mail.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Datum van het bericht: vrijdag 13 maart 2020
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten