Naar inhoud

Rationeel waterverbruik: regenwaterput, infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening geeft het hemelwater de kans om in de bodem te dringen. Zo wordt het grondwater aangevuld en neemt het risico op overbelasting van het rioolnet en op overstromingen af. Er bestaan drie systemen: een put, een buis of een infiltratiezone, zoals een weiland.

 

Wanneer u als huishoudelijke klant bij een bestaande particuliere woning overgaat tot plaatsing van een infiltratievoorziening voor hemelwater, kunt u hiervoor een subsidie krijgen van Fluvius. Je kunt het aanvraagformulier en alle nuttige informatie terugvinden op de website van Fluvius.

Praktisch

Financiën

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info