Naar inhoud

Aanleg van een gescheiden afvoersysteem

Bij een gescheiden riolering wordt hemelwater in een afzonderlijk buizenstelsel opgevangen. Het wordt afgevoerd naar een waterloop, vijver of infiltratiegebied in de buurt, terwijl het “echte” afvalwater wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Een gescheiden riolering werkt het meest efficiënt wanneer de aangesloten woningen hun afvoer ook gescheiden aanleggen.

 

Wanneer u als huishoudelijke klant bij een bestaande particuliere woning overgaat tot aanleg van een gescheiden afwatering van hemelwater en afvalwater, kunt u hiervoor een subsidie krijgen. De aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd hemelwater mag niet verplicht zijn opgelegd door een gewestelijke stedenbouwkundige verordening in de bouwvergunning(en) van de betreffende woning.

 

Fluvius verleent in opdracht van het gemeentebestuur een subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen. 

 

Het aanvraagformulier en alle bijkomende informatie vind je terug op de website van Fluvius

Praktisch

Financiën

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info