Naar inhoud

Rijbewijs

Om een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen of autobus te besturen, moet je in het bezit zijn van een rijbewijs.

Om het rijbewijs te behalen, moet je eerst slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen bij een erkend rijexamencentrum. Je kunt kiezen voor een erkende rijschool of een eigen begeleider.

Nadat je geslaagd bent voor je praktisch rijexamen, kun je je rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken. De prijs is 25 euro. Breng zeker het volgende mee:

 • 1 pasfoto, indien de foto op je identiteitskaart niet meer recent is. De kwaliteitsnormen voor de pasfoto vind je hier.
 • Bij een eerste rijbewijs: het bewijs van het afgelegde praktisch examen
 • Bij bepaalde ziektes of invaliditeit: een rijgeschiktheidsattest groep 1
 • Voor bus- en vrachtwagenchauffeurs en bezoldigd vervoer: een rijgeschiktheidsattest groep 2
 • Voor bus- en vrachtwagenschauffeurs voor professioneel vervoer: een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid
 • In voorkomend geval: bewijs van afgelegd herstelexamens

Rijbewijzen in bankkaartmodel

Vanaf 1 mei 2013 startte de gemeente Vosselaar met de invoering van de rijbewijzen in bankkaartmodel. Dit rijbewijs is tien jaar geldig.

Waarom een nieuw rijbewijs?

De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg vaneen verplichting die Europa aan haar lidstaten oplegt. Europa streeft er naar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. Op die manier wil men het papieren document doen verdwijnen wat meteen ook het risico op fraude, diefstal en vervalsing zal verkleinen.

Samen met het nieuwe rijbewijs wordt ook gestart met een nieuw gecentraliseerd systeem waarin alle gegevens over verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid,… worden opgenomen. Deze databank zal ook door buitenlandse autoriteiten kunnen geraadpleegd worden.

Je bent niet verplicht om het papieren rijbewijs om te wisselen. De huidige papieren rijbewijzen blijven geldig tot 2033, tenzij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit hier anders over beslist.

Voor meer inlichtingen kan bij je dienst burgerzaken - tel. 014-60 08 22 - e-mail: burgerzaken@vosselaar.be

LET OP, OMWILLE VAN COVID 19 GELDEN MOMENTEEL ENKELE ANDERE MAATREGELEN

Rijbewijzen:

De geldigheid van volgende documenten wordt verlengd tot 30 september 2021. 

 •       Rijgeschiktheidsattesten·  
 •       Attesten van de griffie voor een rijbewijs met code 200 of een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën        
 •       Documenten met resultaten van psychologisch en medisch herstelonderzoek·       
 •       Bezoldigd vervoer

Deze verlening geldt enkel voor België. Rij je ook met de auto, vrachtwagen, moto, ... in het buitenland en zijn je documenten vervallen? Dan moet je wel een nieuw rijbewijs aanvragen want dan is deze verlening tot 30 september 2021 niet van toepassing. 

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info