Naar inhoud

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voorlopig rijbewijs categorie B - auto
 • Model 18: Je kunt leren rijden zonder begeleiders. Je bent verplicht om 20 uur les te volgen in een erkende rijschool. Zij leveren een bekwaamheidsattest af dat je nodig hebt om je voorlopig rijbewijs aan te vragen. Na drie maanden oefenen kun je het praktijkexamen afleggen. Je kunt dit model aanvragen vanaf 18 jaar.

 • Model 36: Je leert rijden met begeleiders die je zelf kiest. Je hoeft geen les te volgen in de rijschool. Voorwaarde is wel dat je minimum negen maanden oefent en minimum 18 jaar bent voor je het praktijkexamen kunt afleggen. Je kunt dit model aanvragen vanaf 17 jaar. Voor je begeleiders dien je een vormingsattest voor te leggen.
Voorlopig rijbewijs andere categorieën
 • Model 3 is het voorlopig rijbewijs voor alle categorieën, behalve categorie AM (bromfiets) en B (personenwagen).
Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, moet je een theoretisch examen afgelegd hebben voor de betreffende categorie. Het mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn dat je dit examen aflegde.

Je kan de voorlopige rijbewijzen aanvragen bij de dienst burgerzaken. De prijs is 25 euro. Breng zeker het volgende mee:
 • het bewijs van het afgelegde theoretisch examen
 • 1 pasfoto, indien de foto op je identiteitskaart niet meer recent is. De kwaliteitsnormen voor de pasfoto vind je hier.
Voor meer inlichtingen kan bij je terecht dienst burgerzaken - tel. 014 60 08 22 - e-mail: burgerzaken@vosselaar.be
 
LET OP! OMWILLE VAN COVID 19 GELDEN ER TIJDELIJKE MAATREGELEN
 1. Voorlopige rijbewijzen met een geldigheid tot uiterlijk 15/03/2020 blijven geldig tot 30/09/2021.  Er dient geen nieuw document aangevraagd te worden.
 2. Het voorlopig rijbewijs model 12 kan enkel aangevraagd worden indien de geldigheid van het model 18 of model 36 verstreken was voor 16/03/2020.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info