Naar inhoud

Referentieadres

Referentieadres

Referentieadres bij natuurlijke personen
Een referentieadres is een reëel adres bij familie of vrienden wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont beloven alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende.

In volgende gevallen kan is een referentieadres mogelijk:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans- met uitsluiting van stacaravans)
 • Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie - zakenreizen
 • De militairen in het buitenland en hun gezin
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • Ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • Personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben.
 • Beschermde getuigen

Beide partijen melden zich aan op de dienst Burgerzaken. Aan de hand van welke reden je een referentieadres vraagt moet je een bewijs voorleggen. Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Breng zeker volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
 • Buitenland: attest school of werkgever
 • Militairen: attest leger
 • Diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • Gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
 • Beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie

Referentieadres bij rechtspersonen
Rondtrekkende personen die geen vast adres hebben kunnen ook worden ingeschreven op een referentieadres van een rechtspersoon die zich statutair bezighoudt met de behartiging van de belangen van deze bevolkingsgroepen.

De rechtspersoon moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Verenigingen zonder winstoogmerk
 • 5 jaar rechtspersoonlijkheid
 • Behartigen of verdedigen de belangen van 1 of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info