Naar inhoud

Vreemdelingenkaart

Vreemdelingenkaart

Een aantal buitenlandse burgers kunnen een elektronische vreemdelingenkaart krijgen. Deze wordt afgeleverd aan elke vreemdeling, ouder dan 12 jaar, die het recht heeft verworven in België te verblijven of er zich te vestigen.

Volgende kaarten kunnen vandaag als 'vreemdelingenkaart' worden gekwalificeerd:

  • Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur (elektronische A of B kaart).
  • De verblijfskaart voor vreemdeling (elektronische C kaart)
  • De verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (elektronische D kaart)
  • De verblijfskaart van een burger van de Europese Unie (elektronische E en E+ kaart)
  • De verblijfskaart van de (niet EU-) familieleden van een burger van de Europese Unie (elektronische F en F+ kaart)

Om te weten voor welke kaart je in aanmerking komt, moet je je aanmelden bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Vreemdelingenkaart is geen reisdocument
Het papieren of elektronisch verblijfsdocument dat door de gemeente wordt afgegeven aan niet-Belgische inwoners, levert enkel het bewijs van hun inschrijving in de gemeenteregisters.

Het is geen identiteits- of nationaliteitsbewijs en is dus op zich niet voldoende om te reizen. Om naar het buitenland te reizen hebben niet-Belgen een geldig paspoort of reispas nodig.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info