Naar inhoud

Stemrecht niet EU-burgers

Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

 

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Wie zich vroeger reeds ingeschreven heeft voor gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet opnieuw laten inschrijven.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018.
 • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 op de dienst burgerzaken. Je moet eveneens een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

 

Onderaan bij downloads vind je een aanvraagformulier voor niet EU-burgers .

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden