Naar inhoud

Gemeentepatrimonium

Kerk Onze Lieve Vrouw

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor  de aankoop en verkoop van gebouwen en gronden.

Verder stelt het gemeentebestuur ook een aantal gebouwen en gronden ter beschikking onder de vorm van gebruiksrecht, huurrecht of erfpacht.

Bij de uitvoering van ruimtelijke plannen, rooilijnplannen of het realiseren van nieuwe wegenis is het soms nodig dat gronden worden ingenomen. We proberen dit altijd te beperken tot het minimum maar soms is het onvermijdelijk. De gemeente probeert in eerste instantie altijd tot een oplossing te komen in der minne. Indien dit niet lukt kan tot onteigening worden overgegaan.

 

Praktisch

Secretariaat

Cingel 7
2350 VOSSELAAR


Tel. 014-60 08 31
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden