Naar inhoud

Wat is een jeugdraad?

logo jeugdraad
De jeugdraad van Vosselaar is een officieel advies- en inspraakorgaan. Dit wil zeggen dat de jeugdraad invloed heeft op beslissingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Vosselaarse jeugd die door het gemeentebestuur genomen worden.
In de jeugdraad zetelen vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen van Vosselaar. De jeugdraad is een halfopen jeugdraad : ool niet-georganiseerde jongeren kunnen de jeugdraad bijwonen (gecoöpteerde leden).
Het schepencollege is verplicht om advies te vragen aan de jeugdraad over alle dossiers die jongeren aanbelangen.
De jeugdraad geeft onder andere advies over de jeugdbeleidsplannen.

Daarnaast organiseert de jeugdraad zelf ook een aantal activiteiten. Zo is er elk jaar het sinterklaasfeest, de dag van de begeleiding, ...

Meer info op www;jeugdraadvosselaar.be
 

Praktisch

Jeugd

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 43
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak