Naar inhoud

Sportraad

Elke Vosselaarse sportvereniging kan lid worden van de sportraad. De sportraad adviseert het gemeentebestuur over sportaangelegenheden, ondersteunt de werking van de sportverenigingen en werkt nauw samen met de sportdienst.

Jaarlijks organiseert de sportraad in samenwerking met de sportdienst het sportgala, de scholencross, de afname van de eurofittesten bij jongeren, activiteiten tijdens schoolvakanties, ...

De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Algemene vergadering:

Elke sportvereniging, sportproject, instelling, school en organisatie, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen lid worden van de sportraad. Er vinden twee overlegmomenten plaats, in februari en in mei.

Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur werden gekozen door de algemene vergadering.

Samenstelling raad van bestuur sportraad:

stemgerechtigde leden

 • voorzitter: Langewouters Patricia
 • ondervoorzitter: Sas Jef
 • penningmeester: De Kroon Guy
 • bestuurslid: De Bont Marleen
 • bestuurslid: Wouters Mia

niet-stemgerechtigde leden

 • Schepen van Sport : Van Goubergen Inge
 • Sportfunctionaris: Leconte Micky
 • Sportpromotor: Geerts Sander

Praktisch

Sport

Diepvenneke 43
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 42
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden