Naar inhoud

Pedagogische visie

Onze buitenschoolse kinderopvang wil borg staan voor veiligheid, betrouwbaarheid en gezonde ontspanning. We willen een plaats zijn waar het goed is om te vertoeven m.a.w. waar er ruimte is voor huiselijkheid, creativiteit en avontuur, maar ook voor ontplooiing, groei naar zelfstandigheid, zorg voor de anderen, ... .

De ouders zijn en blijven in de eerste plaats de opvoeders van hun kinderen. Onze dienst wil geen afbreuk doen aan de opvoedingsprincipes van ouders, maar wil eerder een aanvulling zijn op deze opvoeding. Wij trachten ouders degelijk te informeren door middel van een uitgebreid gesprek bij de inschrijving, nota's in de inkomruimte van iedere locatie, briefwisseling, ... . Wij staan steeds open voor inspraak en overleg. Verkregen informatie wordt steeds met de nodige zorg behandeld.

Op onze buitenschoolse opvang staat de vrije keuze van de kinderen centraal. Kinderen bepalen zelf met wie of met wat ze willen spelen, of ze willen deelnemen aan georganiseerde activiteiten, ... . 

Het 'bezig zijn' en de onderlinge relaties zijn belangrijker dan 'de prestatie' of het product!

Het creëren van een huiselijke sfeer is voor onze dienst zeer belangrijk. In de opvang proberen we knusse hoekjes te creëren. De begeleiding tracht een informele en vertrouwelijke band met de kinderen op te bouwen. Wij willen de kinderen stimuleren in hun zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling: vrienden maken, conflicten oplossen, naar elkaar luisteren, ... . Onze opvang heeft oog voor de fysieke, psychische en emotionele ontwikkeling van ieder kind. In de mate van het mogelijke houden we bij de organisatie van activiteiten, de aankoop van materialen, ... rekening met de voorkeur van de kinderen.

Door het bieden van continuïteit en dankzij een vast personeelsbestand worden de kinderen opgevangen in een vertrouwde en veilige omgeving. Wij staan open voor de opvang van kinderen met specifieke noden (kinderen met fysieke handicap, kinderen met gedragsmoeilijkheden,...) op voorwaarde dat de draagkracht van het aandachtskind niet wordt overschreden en dat de opvang van het kind haalbaar is voor het personeel en de andere kinderen van de doelgroep.

Praktisch

Buitenschoolse kinderopvang

locatie Bergakker
Bergakker 2A
2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 48

locatie Heieinde
Heieinde 52b
2350 Vosselaar
tel. 0491-99 58 92


Tel. 014-60 08 49
E-mail

Openingstijden

Openingsuren