Naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus jouw eventuele strafrechtelijke verleden. Het uittreksel uit het strafregister werd vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd.

Er bestaan 3 modellen van het uittreksel uit het strafregister:

 • Model 1 (art. 595): het gewone document dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Meestal wordt dit document door de werkgever gevraagd bij een sollicitatie of voor uw personeelsdossier.

 • Model 1 (art. 596.1): Voor bepaalde beroepen/activiteiten wordt een speciaal uittreksel afgeleverd. bijvoorbeeld:
  • zaakvoerder van commerciële activiteiten
  • beroepen waarbij je geld ontvangt (kassierster, ...)
  • boekhoudkundige en fiscale beroepen
  • krediet- en verzekeringsinstellingen
  • hotel-, camping-, en caféuitbaters
  • goederen- en personenvervoer
  • beroepen i.v.m. veiligheid (politie, bewakingsagent, militair)
  • wapenvergunning en lidmaatschap schietclub
  • jachtvergunning

   Onderaan vind je de volledige lijst van activiteiten die onder art. 596.1 vallen.

 • Model 2 (art. 596.2): Dit model wordt afgeleverd voor de opvoeding, begeleiding, ... van minderjarigen.

Je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Deze uittreksels zijn gratis en worden meestal dadelijk meegegeven. Wil je voor iemand anders een uittreksel uit het strafregister aanvragen, dan moet je een volmachtformulier op voorhand invullen en meebrengen. Een voorbeeld van een volmachtformulier vind je onderaan bij downloads.

Je kan een uittreksel uit het strafregister ook snel en gemakkelijk aanvragen via het e-loketformulier. Het uittreksel wordt je dan per post toegestuurd.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.