Naar inhoud

Gebruik gemeentelijk openbaar domein

Organiseer je een evenement of een manifestatie met een openbaar karakter? Wens je gebruik te maken van het openbaar domein om een tent te plaatsen? Lijkt het je wel iets om wat reclame te voeren voor je activiteit (reclame langs de openbare weg, geluidswagen, spandoeken,...)? Dan moet je hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit moet schriftelijk gebeuren per brief of per e-mail mintens één maand voor de geplande datum.  

 
Wees zo volledig en concreet mogelijk in je aanvraag:

 • je naam, adres en telefoonnummer
 • de aard van de manifestatie
 • de plaats waar de manifestatie doorgaat
 • de datum, het uur en verloop van de manifestatie
 • alle specifieke gegevens die belangrijk kunnen zijn voor de vergunningsaanvraag (bijvoorbeeld route van de wielerswedstrijd, exacte locaties waar je reclamepanelen wil plaatsen, ...)

Je kan deze vergunning ook snel en eenvoudig aanvragen via onderstaand e-loketformulier.

Praktisch

Secretariaat

Cingel 7
2350 VOSSELAAR


Tel. 014-60 08 31
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info