Naar inhoud

Uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

Een van de basisopdrachten van het gemeentebestuur is waken over de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid en de reinheid van de publieke plaatsen. Vroeger bestonden hiervoor verschillende politieverordeningen. Om meer uniformiteit te krijgen binnen de 7 gemeenten van de Politie Regio Turnhout, werd een “uniform gemeentelijk politiereglement”, kortweg UGP, opgesteld. Hierin zijn alle bestaande politieverordeningen opgenomen.

 

Maar regels zijn niet veel waard zonder controle en middelen om overtredingen te sanctioneren. Het gemeentebestuur kan daarom, in overleg met de onafhankelijke sanctionerend ambtenaar van de politiezone, “gemeentelijke administratieve sancties” (GAS) opleggen. Die kunnen bestaan uit een geldboete (tot 250 euro), uit het schorsen of intrekken van vergunningen of het sluiten van inrichtingen.

 

Wil je meer informatie over het Uniforme Gemeentelijk Politiereglement? Bekijk de volledige tekst van het UGP via onderstaande link.

Praktisch

Secretariaat

Cingel 7
2350 VOSSELAAR


Tel. 014-60 08 31
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info