Naar inhoud

Algemene milieu-informatie

Alle informatie over de verschillende milieuwetgeving kan u bekomen bij de gemeentelijke dienst Milieu en Duurzaamheid.

Indien u een geactualiseerde gecoördineerde versie van specifieke milieuwetgeving nodig hebt, vindt u deze op de website http://www.mina.be onder het item Vlaamse Navigator Milieuwetgeving:

- Milieuvergunningen: Vlarem I en Vlarem II, Indelingslijst Vlarem I
- Afval: Afvalstoffendecreet en Vlarea
- Natuur: Natuurdecreet en Uitvoeringsbesluiten
- Bodem: Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo  Alles over bodembescherming: http://www.ovam.be/bodem
- Grondwater: Grondwaterdecreet
- Oppervlaktewater: Decreet Oppervlaktewateren

Voor specifieke vragen over deze wetgeving kan u terecht bij de dienst Milieu en Duurzaamheid.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

dag      openingsuren   
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur  
  13.30 – 15.00 uur  
maandagavond 18.00 – 20.00 uur  
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur  
  en na afspraak