Naar inhoud

Algemene milieu-informatie

Alle informatie over de verschillende milieuwetgeving kan u bekomen bij de gemeentelijke dienst Milieu en Duurzaamheid.

Indien u een geactualiseerde gecoördineerde versie van specifieke milieuwetgeving nodig hebt, vindt u deze op de website http://www.mina.be onder het item Vlaamse Navigator Milieuwetgeving:

- Milieuvergunningen: Vlarem I en Vlarem II, Indelingslijst Vlarem I
- Afval: Afvalstoffendecreet en Vlarea
- Natuur: Natuurdecreet en Uitvoeringsbesluiten
- Bodem: Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo  Alles over bodembescherming: http://www.ovam.be/bodem
- Grondwater: Grondwaterdecreet
- Oppervlaktewater: Decreet Oppervlaktewateren

Voor specifieke vragen over deze wetgeving kan u terecht bij de dienst Milieu en Duurzaamheid.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden