Naar inhoud

Recepties, jubilea, plechtigheden en vreugdeschoten

Wil je voor een bepaalde gelegenheid (jubilea, 25-jarig bestaan van de verenging,...) een receptie in het gemeentehuis organiseren? Dat kan! Je dient dit wel op voorhand aan te vragen.

Voor het afvuren van vreugdeschoten is een toelating van de burgemeester vereist. Het schieten is slechts toegelaten voorafgaandelijk aan een huwelijk voor 21.00 uur met een maximum duur van een half uur. Neem wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.

Je kan recepties en toelating voor het afvuren van vreugdeschoten via onderstaande e-loketformulieren aanvragen.

Praktisch

Secretariaat

Cingel 7
2350 VOSSELAAR


Tel. 014-60 08 31
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info