Naar inhoud

Begraving

Begraving

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stoffelijk overschot te begraven:

  • Een gewone begraving is een begraving in volle grond al dan niet met concessie
  • Begraving van de as in het urnenveld

Concessie

Een concessie of grondvergunning is geen verkoop noch verhuring, maar verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik voor een bepaalde duur. Een concessie is niet overdraagbaar, wordt enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en is bestemd voor maximaal 2 personen.


Begraafplaatsen
De gemeente Vosselaar heeft 2 begraafplaatsen:

  • begraafplaats Centrum
  • begraafplaats Akkerveld

Voor meer informatie over begraving, concessies en de begraafplaatsen kan je terecht bij de dienst Burgerlijke stand - Nancy Hermans - burgerzaken@vosselaar.be - tel. 014-60 08 24.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info