Naar inhoud

Voornaamswijziging, naamsverbetering en familienaamswijziging

Naamsverbetering
Als uw naam niet juist vermeld staat in de geboorteakte, vb. door een typfout, dan kan deze fout verbeterd worden op bevel van de rechtbank.

Als u een fout vaststelt, verwittig dan zo snel mogelijk de dienst Burgerlijke stand van uw geboorteplaats. Zij zullen een verzoek tot verbetering vragen aan de rechtbank. Breng zoveel mogelijk bewijsstukken mee die de fout kunnen staven. Na overschrijving van het vonnis van de rechtbank in de registers wordt je naam of voornaam verbeterd. Je wordt hiervan verwittigd en krijgt een nieuwe identiteitskaart.

 

Voornaamswijziging

Voornamen kunnen veranderd worden door een verklaring af te leggen bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis van je woonplaats. Hiervoor is geen tussenkomst van de FOD Justitie vereist. Voor de wijziging van je voornaam wordt wel een kost aangerekend. Voor de tarieven, zie het retributiereglement voornaamswijziging bij downloads onderaan deze pagina.


Familienaamswijziging

Familienamen kunnen enkel veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag, met vermelding van de redenen indienen bij:

Federale overheidsdienst Justitie.
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 01


De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Een naamswijziging is een Koninklijk besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift
  • bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats
  • bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.
 

Prijs
Bij een familienaamsverandering betaal je 49 euro registratiekosten. Dit kan verhoogd worden tot 740 euro, indien het gaat om toevoeging van een andere naam of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info