Naar inhoud

Adoptie

Adoptie
Wanneer een kind opgevoed wordt door een andere persoon dan de ouders, kan door adoptie een afstammingsband gecreëerd worden.

Opstarten van een adoptieprocedure

Voor meer informatie over het opstarten van een adoptieprocedure kan je terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel 02-533 14 76 of 02-533 14 77

Binnenlandse adoptie
Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente. De dienst Burgerlijke stand schrijft het vonnis over en geeft kennis van deze overschrijving aan de belanghebbenden.

Buitenlandse adoptie
Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kun je de adoptiebeslissing bij de dienst Burgerlijke stand laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kun je terecht bij: 

Federale Overheidsdienst Justitie
dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
tel 02-542 75 81
fax 02-543 71 61


De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info