Naar inhoud

Terrassen

De uitbater van een handelszaak mag geen terras op het openbaar gemeentelijk domein plaatsen zonder voorafgaande vergunning.

 
De aanvraag moet door belanghebbende schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen minstens 30 dagen voorafgaande aan de gewenste ingebruikname.

De vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de handelszaak.  Wanneer de zaak wordt overgenomen door een nieuwe uitbater of wanneer de aard of de afmetingen van het terras worden gewijzigd, moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

De aanvraag moet bevatten:

 • naam, adres en telefoon van de aanvrager
 • een ontwerp en/of situatieschets met de exacte afmetingen en oppervlakte van het terras en aanduiding van de totale breedte van het voetpad

Slechts na het effectief verkrijgen van de vergunning tot plaatsing kan het terras geplaatst worden. 

De vergunning wordt toegestaan voor een periode van zeven maanden, vanaf 01 april t.e.m. 31 oktober. Buiten deze periode dient het terras volledig verwijderd te worden.

 

Terrassen die geplaatst worden zonder voorafgaande geldige machtiging kunnen verwijderd worden op kosten en risico van de exploitant.

 

Bij de plaatsing van een terras dient rekening gehouden met volgende elementen:

 • het terras wordt geplaatst over de breedte van de achterliggende handelszaak tot op minimum 1 m (links en rechts) van de perceelsgrenzen
 • voor terrassen op het voetpad geldt als vaste regel dat een strook van minimum 1.50 m breedte van het voetpad over de gehele lengte dient vrijgelaten als doorgang voor de voetgangers
 • rondom het terras moet een afscheiding geplaatst worden d.m.v. wind- of zonneschermen tot maximum 1,65 m. Het ondoorzichtig gedeelte van het windscherm moet een hoogte hebben van ongeveer 90 cm. Hierboven mag tot 1,65 m hoog, doorzichtig en splintervrij veiligheidsglas aangebracht worden
 • de windschermen mogen niet in de bevloering vastgehecht worden
 • er mogen geen voorwerpen op de windschermen uitsteken en de hoekpunten van de windschermen moeten ter hoogte van de rijweg duidelijk gemarkeerd worden met reflecterend materiaal

Als je nog meer informatie wenst, kan je steeds contact opnemen met de dienst secretariaat.

Praktisch

Secretariaat

Cingel 7
2350 VOSSELAAR


Tel. 014-60 08 31
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info