Naar inhoud

Wat als ik niet kan gaan stemmen en liever geen volmacht geef?

Optie 1: Je kan de redenen van je onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen. Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in. In je brief aan de vrederechter noteer je duidelijk je persoonsgegevens en bij welk stembureau je moet stemmen. Uiteraard voeg je daar bewijsstukken (attest) bij.

 

Optie 2: Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen én een gehandtekende brief waarin je die reden uiteenzet, af te geven. De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

 

Optie 3: Je kan er ook voor kiezen om zélf de bewijsstukken van je afwezigheid bij te houden. Het is mogelijk dat de vrederechter, na de verkiezingen, je vraagt naar je reden van afwezigheid. Je moet de bewijsstukken dan niet komen afleveren bij de dienst burgerzaken

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.