Naar inhoud

Europese verkiezingen op 26 mei 2019 voor EU burgers

Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Vlaams, het Federaal en het Europees parlement. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement.

 

Hiervoor moet u wel een aanvraag indienen bij de gemeente om als kiezer ingeschreven te worden, en dit ten laatste op 28 februari 2019.  Indien u zich al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet u zich niet opnieuw inschrijven. U krijgt dan automatisch een oproepingskaart per post toegestuurd.

 

Voorwaarden?

  • U bent onderdaan van een EU-lidstaat. Dit wil zeggen dat u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden. Britse onderdanen kunnen zich inschrijven, maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.
  • U bent op 1 maart 2019 ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Vosselaar
  • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019).
  • U bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht op 26 mei 2019.

Hoe?

  • Als u zich wil inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, moet u voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.
  • Dit kan op één van volgende manieren:
  • U vult een formulier in dat u kan ophalen bij dienst burgerzaken of onderaan deze pagina kan downloaden. U geeft een ondertekende versie af aan de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van Vosselaar.
  • U scant een ingevulde ondertekende versie van het onderstaande formulier in. U mailt dit document samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar burgerzaken@vosselaar.be .
  • Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Opgelet!

Wie zich laat inschrijven op de kiezerslijst is verplicht om op de dag van de verkiezingen te gaan stemmen.

 

Meer informatie?

www.europeanelections.belgium.be 

www.verkiezingen.fgov.be.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.